Vi erbjuder samåkning med songtaew från Mae Phim och mellanliggande platser till skolan (sista stopp Tdv 1,2) under åtminstone från perioden december- februari. Under vårterminen kommer det erbjudas skolskjutsunder samtliga veckor,

så länge som minst 5 barn är anmälda/ songtaew.

Om detta är intressant meddela det via mail redan vid anmälan eller via kontaktlappen som skickas ca 1 månad innan ankomst.
Om ni missat detta så hör av er till via mail.

Tidsangivelserna är enbart cirkatider då de förändras och beräknas utifrån antal stopp.

Aktuella tider meddelas löpande till berörda vid första skoldagen eller under vistelsens gång:

07.30   Mae Phim            800baht/vecka    (utanför Grand Blue)

07.40   Bali Residence    800baht/vecka,

07.50   Palm Leaf           700 baht/vecka
            Phupatara           600 baht/vecka
07.55   Chrystal Beach   550 baht/vecka 
08.00   Thaihem             500 bath/vecka   
08.10   Pinery                 400 bath/vecka   (stannar vid rondellen)
08.12   Safir village         400 bath/vecka   
08.15   TDV 3/4              400 bath/vecka
08.20   TDV 1/2              400 bath/vecka   (stannar vid Pom´s bageri)

 

Ca 08.25 Framme

För de elever som bor åt andra hållet, Mae Ramphung, så är vi behjälpliga med att förmedla/ försöka lösa ett bra alternativ. Vi har även några elever som bor i det området, där föräldrarna kör själva, så samåkning med bil/sareng kan även vara ett alternativ.