Vår ambition är att skapa en familjär tillvaro där barnet och dess individuella behov är i fokus. Vi vill att barnen ska bli väl förberedda för framtiden och att fysisk aktivitet ska bli en naturlig del av deras liv.

Vårt mål är att barnen, efter en vistelse hos oss, ska känna en inre trygghet, förstå att uppskatta varandras olikheter, samt behålla en positiv inställning och nyfikenhet för framtiden.