Anmälan till Eastern Swedish

  Förälder/vårdnadshavare

  Förälder/vårdnadshavares namn *

  Förälder/vårdnadshavares epostadress *

  Gatuadress, postnummer, ort

  Gatuadress, postnr, ort *

  Mobilnummer *

  Barnets namn & personnr

  Barn 1, personnr *

  Barn 2, personnr

  Barn 3, personnr

  Barn 4, personnr

  Ange barnets namn, årskurs för läsåret 24/25, hemskolans/förskolans namn samt epostadress till ansvarig förskolelärare/ lärare eller rektor (om ni inte vet så kan ni komplettera med det i efterhand, vi kontaktar dem först ca 1 månad innan skolstart)

  Barnets namn, årskurs, förskola/namn på hemskola, samt epostadress till lärare/förskollelärare

  Barnets namn, årskurs, förskola/namn på hemskola, samt epostadress till lärare/förskollelärare

  Barnets namn, årskurs, förskola/namn på hemskola, samt epostadress till lärare/förskollelärare

  Barnets namn, årskurs, förskola/namn på hemskola, samt epostadress till lärare/förskollelärare

  Bostadsområde/namn på hotell/resort i Thailand. Skriv "vet ej" om ni ännu ej bokat*

  Period

  Önskar börja XXXX-XX-XX*

  Önskar sluta XXXX-XX-XX*

  Önskar ni skolskjuts? * (Se prislista beroende på var ni ska bo. Vi kan ej garantera plats om ni ej föranmält)

  Har barnet/barnen behov av särskilt stöd? (viktigt att ni skriver all ev information kring ev. diagnoser eller anpassningar/ bra att veta i förväg. Har eleven några särskilda behov/ anpassningar/ hjälpmedel i Sverige? Detta för att vi i tidigt skede ska kunna se över och återkomma till er kring möjligheter för att kunna tillgodose de behoven).

  Något annat vi behöver veta inför barnet/barnens skolgång hos oss? (allergier, socialt, blöja, sova middag)

  [recaptcha class:margin-bottom-20 class:hidden-print]

  Efter ni skickat iväg anmälan vore det bra att ni går in och "gillar/följer" vår öppna sida "Eastern Swedish" på Facebook, samt eastern swedish på Instagram.


  *) Fält som måste fyllas i.

   

  Läs informationen om hur anmälningsprocessen går till under fliken – Elev på ESS – “Anmälan”.