Nu öppnar vi upp väggarna för ett än mer globalt lärande…

Medan vi kämparmed att skotta snö och skrapa bilrutor, så har våra fantastiska “handymans” påbörjat arbetet med att möjliggöra en utökning av klassrummen.

Det har alltså nu påbörjats rivning av vägg både uppe och nere, där öppningen kommer få skjutdörrar.

Från början var detta inte ett eget val- utan ett måste, för att klassrummen skulle ha rätt mått efter nya lagen för licens av “schoolbuilding” som kom i slutet av februari. Men inget “ont” som inte för något gott med sig…

Detta innebär att vi kan samarbeta än mer mellan åldrarna, anpassa grupperna efter deras förmågor och använda våra pedagoger mer mellan grupperna och använda ämnesbehörigheterna mer effektivt.

Vi ser detta som en möjlighet – där vi nu öppnar upp våra väggar för ett än mer integrerat lärande. Givetvis kommer vi ha kvar en del av de mindre rummen, grupprum/ arbetsrum för enskilt eller grupparbeten som är ack så viktigt.

Vi hoppas dock på att debatten i Sverige kan leda åt samma håll- och låta de elever/ familjer som har en önskan att pröva sina vingar utanför sin hemklassrums 4 väggar- få göra det. Givetvis med full insyn i vår verksamhet, där barnen handleds och undervisas av utbildade lärare och och en kontinuerlig delaktighet i den mån man önskar.

Etiketter