Varje höst och vår åker vi till Rayong akvarium som ligger inne i Ban Phe. Här får barnen uppleva och se hur det marina livet i asiatiska vatten presenteras. Inför besöket så brukar en del elever forska och skriva texter om något vattendjur och förskolan brukar arbeta tematiskt inför besöket. Om man varit på akvariet tidigare så finns även möjligheten att vara kvar på skolan och ha “vanlig” undervisning.