Tempelbesök/ Buddhism    Film från tempelbesök december 2023

           

ATT LEVA TILLSAMMANS

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

ATT LEVA I NÄROMRÅDET

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

ATT LEVA I VÄRLDEN

 • Några högtider, symboler och berättelser inom de fem världsreligionerna.

RELIGIONER OCH ANDRA LIVSÅSKÅDNINGAR

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

RELIGION OCH SAMHÄLLE

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

IDENTITET OCH LIVSFRÅGOR

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.