Ingen skolverksamhet i Asien är godkänd av det svenska skolverket. Detta för att kriterierna för att bli godkänd, grundar sig på saker vi inte kan påverka i nuläget.

Det handlar inte om kvaliteten på undervisningen eller om lärarna är legitimerade och behöriga. Både vår verksamhet och övriga svenska skolor i Thailand har ett gott rykte från framförallt nöjda elever och föräldrar men även hemskolorna. Vi har enbart behöriga och utbildade lärare vilket flertalet skolor i Sverige inte kan erbjuda.

Ett kriterium för att Skolverket ska godkänna en svensk skola utomlands är att svenska staten måste anse att det finns ett behov av att föräldrar ska vistas i det landet mer än under lov. Det vill säga att det finns ett behov av svensk arbetskraft t.ex. en betydande svensk affärsverksamhet som medför ett behov av anställda, och att deras barn därmed har behov av en svensk skolgång.

Vår verksamhet subventioneras därför i nuläget inte av skattepengar utan bekostas helt privat.

Då en del av eleverna som sökt till oss tyvärr fått avslag på sin ”ledighetsansökan” så kan man inte mer än att försöka förtydliga att eleverna inte är lediga från skolan utan kommer fortsätta sitt skolarbete under handledning av utbildade och legitimerade lärare. Där hemskolan har insyn och påverkan på elevens fortsatta skolgång.

Vår uppfattning och den feedback vi oftast får från hemskolor och föräldrar efter vistelse hos oss (oavsett kort eller lång), är att de fått mer gjort och utvecklats mer än vad de brukar på samma tid. Detta beror mycket på att vi har färre antal elever per grupp (max 12st i varje klassrum), vi arbetar individualiserat utefter hemskolans planering och ev. lärplattform men eleverna lär också av varandra då grupperna är åldersintegrerade. Elevernas utveckling märks även tydligt ur ett socialt perspektiv då de träffar många nya vänner från hela Sverige samt att de får en större kulturkännedom genom att vistas i ett annat land.