Samtliga vuxna som handleder på skolan är behöriga pedagoger och innehar lärarlegitimation. Vi erbjuder en bred kompetens och har goda erfarenheter av både de teoretiska och praktiska ämnena i samtliga årskurser. 

Vi arbetar helt utifrån Lgr22 och har ett tätt samarbete med hemskolan kring de uppgifter och arbetsområden som barnen ska genomföra. Vi dokumenterar och skickar tillbaka genomförda uppgifter under barnens vistelse hos oss och mailar en detaljerad sammanfattning ämne per ämne i slutet av vistelsen.

Handledarna har stor erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och innehar en god IT-kompetens.

Vi “strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr22), och detta stärker vi upp med att flertalet av handledarna innehar diverse idrottsmeriter, ledarskapsmeriter, samt genomför rastaktiviteter. under veckan Samtliga barn från F-klass – åk 9 årskurs har två idrottspass per vecka.

Förskolan går ibland på kortare utflykter och har även “mini-röris” då och då.