Vi har genom åren haft handledare med mycket god erfarenhet och förståelse för barn med behov av särskilt stöd. Vi är en liten, familjär verksamhet och kan erbjuda en lugn studiemiljö vilket skapar bra förutsättningar för att ge ALLA barn en maximal utveckling utefter varje individs nivå.

Om ni har barn med behov av särskilt stöd, är det viktigt att ni kontaktar oss innan anmälan görs eller fyller i det på anmälan vid den kolumnen. Detta för att vi ska kunna göra en kartläggning/bedömning tillsammans med er och nuvarande lärare/hemskola av vad just Ert barn eventuellt behöver för resurser och att vi sedan förhoppningsvis ska kunna tillgodose dessa. Det kan hända att vi behöver ta ut en extra avgift för extra resurs om det skulle behövas.