Vi erbjuder barn från Förskoleklass – årskurs 9 att delta i vår studiehandledning. 

Barnen har med sig planering och böcker hemifrån och vi handleder och dokumenterar barnens framsteg och utvecklingsområden utifrån lgr22.

Vi följer den planering och arbetar utifrån det material som eleven har med sig från hemskolan.

För de som går 8v eller mer, kan vi lägga upp en planering och genomförande av arbetsuppgifter utefter den grovplanering som hemskolan skickar med. Vi kan då ta fram en del eget material och ha gemensamma genomgångar kring arbetsområden/ teman men viktigt är att man fortfarande har med sig sina läromedel och material från hemskolan som vi självklart även arbetar i. Detta går dock enbart att erbjuda för de yngre förmågorna, då det oftast i de årskurserna har liknande arbetsuppgifter/förmågor som ska genomföras (läs och skrivträning, matematiska grunder/begrepp etc).

Många av uppgifterna de har med sig integreras i olika teman, där det thailändska samhället och kulturen även ingår som en del. Vi har även olika studiebesök under året, samt simträning var tredje vecka. För de som går hos oss 4v eller längre, så erbjuder vi ett avslutningssamtal tillsammans med vårdnadshavare där vi går igenom det som det arbetats med. Vi skriver och skickar med en detaljerad sammanfattning för alla (oavsett längd på sin vistelse hos oss) både till hemskolan och föräldrarna. Erfarenheten och efter enkätundersökningar är att barnen ligger bra till (och även bättre) när de kommer hem igen.

Vad gäller de praktisk-estetiska ämnena, så kan vi dock inte erbjuda handledning pga att vi ej har tillgång till allt material eller till de specialsalar som eventuellt krävs. En lösning på detta bör därför diskuteras med hemskolan innan skolstart hos oss. I vissa fall kan de kanske blockläsa ett ämne innan eller efter Thailandsvistelsen? Vi försöker alltid se utmaningar som möjligheter och är öppna för förslag!