För hela verksamheten har vi gemensamma tider 8.30-14.15 måndag – torsdag. På fredagar avslutar vi 11:30 (innan lunch) pga att de yngre eleverna går längre dagar hos oss än i Sverige, samt att vi märker att flera familjer ibland önskar åka iväg på helgerna. Årskurs 4-9 kommer dock gå till 15.00 på onsdagar istället och då har vi även full bemanning som kan stötta och använda sin spetskompetens utifrån elevens individuella planering och behov.

De flesta elever på högstadiet upplever att de hinner med allt och mer därtill under den skoltid de går, då vi har mindre grupper och hög vuxentäthet, vilket ofta genererar i en större arbetsro och högre effektivitet i skolarbetet!